Pokračujme v obnove ciest a mostov v okrese

–          rekonštrukcia vybraných úsekov medzi Hornými Orešanmi a Vrbovým  
–          cyklistické prepojenie Trnavy a Smoleníc a okolitých obcí s krajským mestom 
–          rekonštrukcia cesty ku kláštoru Katarínka 
Sociálne služby 21. storočia
  • nové zariadenie pre ľudí s poruchou autistického spektra na Dobrej Vode
  • nové zdravotnícke centrum na Študentskej (všeobecné lekárstvo, chýbajúcich špecialistov, mobilný hospic a ADOS)
Školstvo a šport

–          vybudovanie Hokejovej akadémie na Prednádraží v Trnave
–          rekonštrukcia ihriska pri Gymnáziu J. Hollého 
–          nové Talent centrum na Sibírskej pre výber strednej školy
–          nové simulačné centrum na Strednej zdravotníckej škole  
Kultúra a cestovný ruch

–          naštartovanie činnosti Kreatívneho centra v Trnave
–          prepojenie Knižnice Juraja Fándlyho s Ružovým parkom a dobudovanie letnej čitárne  
–          spolupráca pri vytvorení nového parčíku pri synagóge na Halenárskej
–          zatraktívnenie Jaskyne Driny a jej okolia