Marek Polonec – kandidát v komunálnych voľbách 29.10.2022 v Trnave

S ktorými krokmi doterajšieho vedenia mesta sa nestotožňujete?

Nestotožňujem sa s komunikáciou súčasného vedenia mesta a s vytrácaním konštruktívnej diskusie z verejného priestoru. Riešenia v Trnave sa prijímajú autoritárskym spôsobom a sme svedkami vylúčenia veľkej skupiny obyvateľov mesta z rozhodovacích procesov. Obyvatelia sa sťažujú na všeobecne zlú atmosféru a rozdelenie obyvateľov na tých, ktorí vedenie mesta podporujú a na „nepriateľov“.  Tento stav vieme zmeniť v komunálnych voľbách a to tak, že si do mestského zastupiteľstva zvolíme aj zástupcov širokej koalície deviatich politických strán „Trnava nás spája!“ a dosiahneme tým širšiu reprezentáciu obyvateľov v mestskom parlamente a vo vedení mesta .

V zlom stave je klasická údržba – odpadové hospodárstvo, starostlivosť o zeleň, efektívne spravovanie majetku mesta – údržbu vieme zlepšiť lepším manažmentom. Veľmi mi chýba centralizovaný manažment energii v mestských organizáciách a plán šetrenia počas prebiehajúcej energetickej krízy.

Zlyháva aj parkovacia politika realizovaná súčasným vedením mesta. Parkovaciu politiku v stave, v akom je teraz navrhnutá,  treba úplne zrušiť a naplánovať nanovo. Do jej plánovania je nutné zapojiť aj samotných obyvateľov ulíc, ktorých sa bezprostredne dotýka, pretože sme svedkami ich vylúčenia a vzniklo vďaka tomu veľké napätie a protesty.  Popritom je nevyhnutné stavať parkovacie domy a záchytné parkoviská. Svojou politikou chcem presadzovať toleranciu a dodržiavanie pravidiel všetkými účastníkmi dopravy v meste a  zabezpečiť napĺňanie potrieb chodcov, cyklistov, motoristov, cestujúcich v MHD ale aj potreby zásobovania a nákladnej dopravy.

Čo je podľa vás zabehnuté v meste dobre a meniť to netreba?

Manažment kultúry a kultúrnu politiku mesta považujem za dobrú. Mesto ožilo, aj keď je vždy možné urobiť viac. Čaká nás ale energetická kríza a viem, že peňazí na ďalšiu kultúru veľa nezvýši. Preto budem rád, ak sa podarí zachovať aspoň súčasný objem kultúrnych akcii v meste. V kultúrnej politike mi však stále chýba jeden spoločný kultúrny web a miesto, ktoré by propagovalo všetky akcie konajúce sa v Trnave. Dnes si mesto na mestských nosičoch propaguje iba svoje akcie a ostatných poskytovateľov kultúry ignoruje. Toto treba zmeniť.  Trnava má veľa poskytovateľov kultúry a treba im dať marketingovú podporu. Kultúra v meste je aj tak nakoniec iba jedna a slúži všetkým.

Kde vidíte v čase súčasnej inflácie, zdražovania energií, nižších podielových daní od štátu miesto na šetrenie?

Riešenie vidím  v kompletnej výmene verejného osvetlenia na inteligentný LED systém s diaľkovým riadením, takže okrem ušetrenia viac ako 50 % spotreby elektrickej energie by sme vedeli tento systém na diaľku aj efektívne riadiť, t.j. znižovať intenzitu osvetlenia podľa potreby, čo by sa dalo ešte viac využívať v čase prudkého nárastu ceny elektriny.

Ďalšie riešenie vidím v centralizovanom manažmente energii v mestských organizáciách – správnym nastavením zmluvných vzťahov s dodávateľmi sa dajú ušetriť zaujímavé sumy – zaujímavé je to najmä pri školách, kde sa tomu veľmi nevenujú.

A v neposlednom rade sú to opatrenia na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov – jedna vec sú celkove nákladné rekonštrukcie a druhá vec sú opatrenia súvisiace so zdrojom energii a úspornými spotrebičmi vrátane osvetlenia a potom investície prostredníctvom GES – Garantovaných Energetických Služieb – no a tie sa financujú z dosahovaných úspor. Čiže naštartujeme šetriaci kolotoč – šetrením investujeme do ďalšieho šetrenia.

No a napriek tomu, že rozsah kompetencii a povinností mesta rastie, dá samozrejme pozrieť aj na efektivitu personálneho manažmentu.

V ktorých oblastiach by malo mesto dostať nový impulz?

Nový impulz dáme podpore podnikateľov v Trnave, tú vnímam ako nedostatočnú. Tak ako podnikatelia oživili centrum mesta svojimi prevádzkami, tak ich potrebujeme dostať aj do iných častí mesta. Chcem, aby bola Trnava vnímaná ako výborná investičná lokalita, či sa jedna o podporu turizmu, o podporu bývania alebo o podporu pri zakladaní nových  prevádzok. Mesto žije z peňazí od podnikateľov, preto chcem aby aj podnikatelia cítili záujem mesta. Mesto rozvíjajú predovšetkým podnikatelia a ich kapitál. Ak sa Trnava stane investične príťažlivá, pocítime to pozitívne všetci. Trnavu naštartovali masívne externe investície ako PSA, ktoré vytvorili bohatšiu strednú vrstvu obyvateľov, ktorí  začali míňať svoje peniaze práve v Trnave a prispeli k dopytu po kultúre, po nových prevádzkach a atrakciách v meste, ktoré svojimi peniazmi udržujú pri živote a vytvárajú ďalšie príležitosti. Do Trnavy treba pritiahnuť aj peniaze z okolia, nie financovať prevádzku mesta iba z výberu od domácich obyvateľov.

A v druhom rade dáme impulz oživeniu sociálnych politík mesta. Túto príležitosť mesto trestuhodne premrhalo. Eurofondom v sociálnej oblasti sa posledných 8 rokov nevenovalo a tu budeme musieť zabrať, aby sme dohnali dlh voči našim dôchodcom, chorým a sociálne slabším.